tvb.com

 
 
tvb.com
 

奧運女排賽事直播問題

為何有中國女排賽事不是全部直播?預賽都只是6場,全直播也不過份!!

發表於 Posted on: 2016-08-10 16:57

大忙人
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top
一字咁淺,
TVB怕得罪黃絲幫。

令到今屆成為有史以來直播香港選手賽事 最多嘅一屆奧運,
可惜香港選手同以前一樣冇咩好成績,
以至呢屆TVB直播嘅奧運,
成為歷來【最唔好睇】嘅一屆。

所以我強烈要求TVB【重返】以往的路線同風格,
以增加節目可觀性。
以前的路線就係:
主播【中國和外國】有好表現嘅賽事,
咁先至有可觀性嘛。

收視唔好, 主要係因為遷就黃絲幫,
播多咗好多港隊賽事,
反而減少咗比港隊有表現好多嘅中國隊賽事,
因而流失咗傳統嘅家庭觀眾。

發表於 Posted on: 2016-08-15 8:18

天際訪客
帖數 Posts: 95
回頂端 / Top
咪就係囉,我日日都睇TVB節目表,成日都冇直播女排,咁我見佢寫會12點錄播,咁我一直等啦,播左10分鐘播游水..........WTF

發表於 Posted on: 2016-08-15 12:07

vambree
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
強烈要求直播中國女排對陣巴西個場

發表於 Posted on: 2016-08-15 12:08

vambree
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top