tvb.com

 
 
tvb.com
 

近排TVB啲劇好好睇

2017年頭啲劇淨係睇左心理追兇,唔差不過好一般,去到暑假有時間睇劇,開始追超時空男臣,同盟同埋踩過界,覺得三部都好好睇。

超時空男臣好笑,內容吸引,笑點放晒係三位男臣到,冇乜悶場。

同盟雖然播左幾集,但係可追性非常高,一部劇集合晒搞笑,懸疑同功夫嘅情節,集集都好緊湊,好好睇。

踩過界唔明點解擺係星期六日播,好睇過賭城多多聲,王浩信演技大突破,演活左盲律師,蔡思貝演技都有進步,睇好佢攞飛躍。

發表於 Posted on: 2017-08-11 16:35

samxsam
帖數 Posts: 52
回頂端 / Top
尤其同盟超好睇

發表於 Posted on: 2017-08-11 17:08

cakatg
帖數 Posts: 495
回頂端 / Top