tvb.com

 
 
tvb.com
 

支持皓鑭傳

唔睇大陸劇既我..竟然追皓鑭傳~ 真係好好睇~ 配音都好好~ 繼續支持~

發表於 Posted on: 2019-03-08 22:47

JL0419
帖數 Posts: 28
回頂端 / Top
撐樓主

發表於 Posted on: 2019-03-09 7:14

leeyuking
帖數 Posts: 121
回頂端 / Top
畫面同埋佈景都好似延禧攻略一樣咁靚! 劇情都OK, 值得睇!

發表於 Posted on: 2019-03-10 0:53

truebestlady
帖數 Posts: 337
回頂端 / Top
熱潮仍在

發表於 Posted on: 2019-03-14 7:40

黃大人
帖數 Posts: 93
回頂端 / Top
战国末期出现纸真的绝,白痴的导演,没读过历史的白痴。。。。

發表於 Posted on: 2019-03-15 12:56

wckqad
帖數 Posts: 64
回頂端 / Top
–定追

發表於 Posted on: 2019-03-18 6:22

Hkcitizen689
帖數 Posts: 617
回頂端 / Top
什麼皓鑭呀!秦瀛政媽媽叫皓鑭咩?佢原名趙姬,她只不過是呂不偉府下之舞姬,目不識丁低下婦人!天生性欲强好色!無男不歡!呂不偉利用她送給異人收買人心姐!始謂成語奇貨可居也!此劇亂噏也!

發表於 Posted on: 2019-03-19 21:46

john31
帖數 Posts: 69
回頂端 / Top
Ok for watching, Average quality

發表於 Posted on: 2019-03-20 17:21

Bearson
帖數 Posts: 259
回頂端 / Top
垃圾劇。

發表於 Posted on: 2019-03-20 23:32

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5999
回頂端 / Top
撐樓主+1

發表於 Posted on: 2019-03-21 7:03

wongtiyu
帖數 Posts: 480
回頂端 / Top