tvb.com

 
 
tvb.com
 

内容空洞,愈來愈悶

初初幾集由鄭則士担戲,劇情都算緊湊幾好睇,直至金燕玲死後,去到片場講班後生,已經唔知講乜,鄭戲份愈來愈少,尤其李帶來3條女出場後,來來去去就講情情塔塔,日日唔知做緊乜,有關千門的劇情聊聊可數,整個星期都冇嘢講,悶!睇到唔想睇。

發表於 Posted on: 2019-02-01 8:56

maggchoi
帖數 Posts: 149
回頂端 / Top
I suggest that you take a nap before watching the drama.

發表於 Posted on: 2019-02-07 20:41

marlee2211
帖數 Posts: 289
回頂端 / Top