tvb.com

 
 
tvb.com
 

大老千估吾到幾好睇

大老千估吾到幾好睇

發表於 Posted on: 2019-01-28 7:55

alanwong33446
帖數 Posts: 1380
回頂端 / Top
有D意外

發表於 Posted on: 2019-01-28 7:56

karlwong2345
帖數 Posts: 2180
回頂端 / Top
王晶今次拍返次好劇

發表於 Posted on: 2019-01-29 6:10

liuliutamwt
帖數 Posts: 1641
回頂端 / Top
王晶今次拍返次好劇 x2

有人情味

發表於 Posted on: 2019-01-30 20:57

Badmama
帖數 Posts: 304
回頂端 / Top
劇情多變化,原來好警察要搵嘅好朋友就係嗰個食碗面返碗底嘅螳螂。
演員亦有驚喜!特別係舒奇,好好笑好自然好入戲!!麥記比以前進步好多都幾好!!瑪利蓮睇得好舒服好自然,果場佢示範'官人我要'好搞笑!!其他資深啲嘅演員當然好好啦!!不過舒奇真係好鬼好笑,哈哈

發表於 Posted on: 2019-02-01 15:07

提子蛋糕
帖數 Posts: 1110
回頂端 / Top
李施嬅呢几场演得特别好。

發表於 Posted on: 2019-02-01 22:32

mincer
帖數 Posts: 27
回頂端 / Top
Good fun

發表於 Posted on: 2019-02-09 19:12

Bearson
帖數 Posts: 251
回頂端 / Top
第一集没看,后来听到首歌好正才看

發表於 Posted on: 2019-02-09 20:10

bernice93
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
王晶威番次

發表於 Posted on: 2019-02-11 7:07

bobbychan1
帖數 Posts: 79
回頂端 / Top
又幾好

發表於 Posted on: 2019-02-13 7:19

Wantmoneywong
帖數 Posts: 548
回頂端 / Top
厘個星期好正

發表於 Posted on: 2019-02-14 6:57

Wonwongtom
帖數 Posts: 99
回頂端 / Top
Ken哥今次荷里活執贏

發表於 Posted on: 2019-02-17 8:42

linglinauyeung
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
都幾好睇比港劇好

發表於 Posted on: 2019-02-18 6:44

oliveryau234
帖數 Posts: 112
回頂端 / Top