tvb.com

 
 
tvb.com
 

王晶的女兒

樣子完全吾得

發表於 Posted on: 2019-01-27 9:37

Chowmay832
帖數 Posts: 195
回頂端 / Top
人地有阿爸撐,咩都得

發表於 Posted on: 2019-01-27 12:22

食肉腸的膠樣
帖數 Posts: 746
回頂端 / Top
佢做得幾好有睇得

發表於 Posted on: 2019-01-28 7:44

liuliutamwt
帖數 Posts: 1641
回頂端 / Top
救番王晶

發表於 Posted on: 2019-01-29 6:11

alberttoowt
帖數 Posts: 2172
回頂端 / Top
幾可愛
做得唔錯

發表於 Posted on: 2019-01-29 19:37

gragra123456
帖數 Posts: 95
回頂端 / Top
唔係啊,香討啲人覺得佢幾索啊。

發表於 Posted on: 2019-01-30 2:40

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5877
回頂端 / Top
佢幾得意,D戲ok

發表於 Posted on: 2019-01-31 1:32

天行者1234567
帖數 Posts: 746
回頂端 / Top
收貨咁

發表於 Posted on: 2019-01-31 19:51

linglinauyeung
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
都幾撐佢

發表於 Posted on: 2019-02-02 6:21

bobbychan1
帖數 Posts: 79
回頂端 / Top
演戲好得、很自然、v good
唔知王晶做左乜好事
有個甘叻 ge 女
又有個海量汪 涵 ge 老婆

發表於 Posted on: 2019-02-04 12:04

taikok
帖數 Posts: 630
回頂端 / Top
撑楼上。演技相當好,跳舞個part 好好睇。吾明依家啲人點樣睇戲。劇中"靚‘’不是她賣點,她是實力派。不過有一點是真的,人紅咗就變靚㗎啦!

發表於 Posted on: 2019-02-04 20:11

marlee2211
帖數 Posts: 289
回頂端 / Top
演技相當好

發表於 Posted on: 2019-02-07 8:42

Kolokwong1234
帖數 Posts: 564
回頂端 / Top
演得好自然

發表於 Posted on: 2019-02-07 23:23

Bbsold
帖數 Posts: 9
回頂端 / Top
王子涵 飾演 嘅 缽仔糕 小雨 都幾可愛,
而且今次演技係 真情流露 嘅 自然 ......

發表於 Posted on: 2019-02-08 18:48

aliciahardfans
帖數 Posts: 1109
回頂端 / Top
好自然,而且之前没看过她演出,好有新鲜感

發表於 Posted on: 2019-02-08 23:05

Angie520
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top
佢好X樣衰

發表於 Posted on: 2019-02-09 22:32

fuxkingtbb
帖數 Posts: 21
回頂端 / Top
可惜生到一副kelefei 样子,之前不知道她是谁都奇怪
为什么这个kelefei 样子都可以做女主角
原来是有啊爸撑腰
除了不美
身材和演技都几好的!

發表於 Posted on: 2019-02-15 9:16

meibob
帖數 Posts: 29
回頂端 / Top
可以去做舞臺劇。

發表於 Posted on: 2019-02-15 12:36

Chloe Lau
帖數 Posts: 150
回頂端 / Top