tvb.com

 
 
tvb.com
 

葉子其實幾好

葉子其實幾好

發表於 Posted on: 2019-01-26 10:19

Wonwongtom
帖數 Posts: 99
回頂端 / Top
但又講唔出咩好

發表於 Posted on: 2019-01-26 14:59

食肉腸的膠樣
帖數 Posts: 746
回頂端 / Top
我一早已覺得,演得很自然但耐看一一

發表於 Posted on: 2019-01-27 9:33

Chowmay832
帖數 Posts: 195
回頂端 / Top
可能平實對於演技來說就是極大的優點!

發表於 Posted on: 2019-01-27 15:28

Chowmay832
帖數 Posts: 195
回頂端 / Top
整體幾好

發表於 Posted on: 2019-01-29 6:24

solar22222
帖數 Posts: 325
回頂端 / Top
最难頂!

整容整到像妖怪

40 装作 20.

换個好D的女主角收視就不會這樣差

發表於 Posted on: 2019-01-30 21:06

Badmama
帖數 Posts: 304
回頂端 / Top
最难頂!

整容整到像妖怪

40 装作 20.

换個好D的女主角收視就不會這樣差

發表於 Posted on: 2019-01-30 21:07

Badmama
帖數 Posts: 304
回頂端 / Top
最难頂!

整容整到像妖怪

40 装作 20.

换個好D的女主角收視就不會這樣差

不能認同更多! 佢其係好難頂

發表於 Posted on: 2019-01-31 9:08

cic3
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
不能認同更多,葉子真係好難頂 x 2

發表於 Posted on: 2019-02-03 1:56

Triathlete
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
好鐘意徐子珊 演得好好

發表於 Posted on: 2019-02-04 0:01

Koqueenie
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top