tvb.com

 
 
tvb.com
 

鄭平同鮑姐最好戲

鄭平同鮑姐最好戲

發表於 Posted on: 2019-01-23 8:19

Peterwan23456
帖數 Posts: 91
回頂端 / Top
"鄭平同鮑姐最好戲 " x2

發表於 Posted on: 2019-01-23 18:49

aliciahardfans
帖數 Posts: 1109
回頂端 / Top
星球醫生 黃錦榮/鄭平 (Ben) 呢個保險個案 好好睇,
係好睇到全無冷場兼有好多 "好感人" 位 ......
而且有關 演員/角色 個個都演得好, 包括:
老Ben, Rex, 阿百, 張東 嘅 互動,
老Ben 嘅 老婆 Helen + 囡囡 Bobo 同 小杜 嘅 互動 等 ......

飾演 Ben 嘅 呢位演員, 演技一流, 超讚 !!!
尤其係佢所有 "喊戲" 都睇到我眼濕濕 ......
佢個樣有啲似 梁朝偉,
尤其佢 嘅 眼神 同 表情 ......

發表於 Posted on: 2019-01-23 19:05

aliciahardfans
帖數 Posts: 1109
回頂端 / Top
揾大陸呢扮香港人唔make sense!! 佢講正佢啲廣東話我就話佢好戲喇!

發表於 Posted on: 2019-01-23 20:28

食肉腸的膠樣
帖數 Posts: 746
回頂端 / Top
"鄭平同鮑姐最好戲 " x 3

發表於 Posted on: 2019-01-24 8:03

bobbychan1
帖數 Posts: 79
回頂端 / Top
好戲!!1

發表於 Posted on: 2019-01-24 19:01

wongtiyu
帖數 Posts: 469
回頂端 / Top
鮑姐一定得啦

發表於 Posted on: 2019-01-25 0:15

maming1234
帖數 Posts: 84
回頂端 / Top
鮑姐個case都好睇

發表於 Posted on: 2019-01-26 10:15

stupidwiki
帖數 Posts: 508
回頂端 / Top
这個單元超贊, 飾演黃錦榮演員演得好感人. 好感動

發表於 Posted on: 2019-01-31 23:22

anglequeen
帖數 Posts: 875
回頂端 / Top