tvb.com

 
 
tvb.com
 

係咁的, 有人問一個生日蛋糕質落塊面有咩好笑?

係咁的, 有人問一個生日蛋糕質落塊面有咩好笑? 但1956年英國電影這一幕就笑翻了英國人。
大帥哥對我來說是非常無聊, 但我同屋住廣州來的朋友就差唔多笑死。
冇野講!冇得用道理分析!

發表於 Posted on: 2018-12-06 22:40

帥的人駕到
帖數 Posts: 443
回頂端 / Top