tvb.com

 
 
tvb.com
 

非一般的喜劇

雖然只睇左3集,已經覺得非常正

1. 好輕鬆好好笑

2. 描寫大帥哥同幾個兄弟之情,超越生死 ; 佢對沅婉(思貝)亦有情有,因為多年前殺左婉的爸,覺得欠左婉,所以冒死都要救她,雖然其他人都反對去冒險,大帥哥的堅持,令其他人誓死跟隨

3. 昨晚,第一次見到破解地雷陣,雖然我不肯定現實中是否這樣做,但從物理學角度,好make sense. 我覺得學到野。

希望往後有更多驚喜

發表於 Posted on: 2018-12-06 16:16

看糕枣
帖數 Posts: 247
回頂端 / Top
支持

發表於 Posted on: 2018-12-07 7:07

john314
帖數 Posts: 115
回頂端 / Top
劇本好,演員好。

發表於 Posted on: 2018-12-07 17:13

guppy
帖數 Posts: 184
回頂端 / Top
個劇根本唔太差
每集都有危機, 每集都要鬥智鬥力
有無睇過流聞王帝同超時凶男神
前者劇情咪仲無厘頭+無聊.! 後者玩埋晒D低級趣味, 三個男人乃一杯雪糕,
睇到你嘔電 !!!

發表於 Posted on: 2018-12-07 17:22

連子容
帖數 Posts: 180
回頂端 / Top
撑Dicky

發表於 Posted on: 2018-12-15 12:45

Danube
帖數 Posts: 455
回頂端 / Top
尤其啲抵死金句, 搞笑得嚟又有其意義深度, 唔係個個都作得出

發表於 Posted on: 2018-12-15 18:40

脆脆薯條
帖數 Posts: 2548
回頂端 / Top
劇本好

發表於 Posted on: 2018-12-17 6:40

maryszeto234
帖數 Posts: 893
回頂端 / Top