tvb.com

 
 
tvb.com
 

如果洪永成,徐荣换成黎耀祥,麦长青;蔡思贝换成宣萱,你们会看吗?

6
不会
15

總票數 Total Votes: 21

如果洪永成,徐荣换成黎耀祥,麦长青;蔡思贝换成宣萱

如果洪永成,徐荣换成黎耀祥,麦长青;蔡思贝换成宣萱,收视率会好

發表於 Posted on: 2018-12-04 17:47

onkeat
帖數 Posts: 59
回頂端 / Top
現代版西遊記咩?

發表於 Posted on: 2018-12-05 16:55

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5867
回頂端 / Top
But funny thing is今年提名名單張衛健、黎耀祥、馬德鐘都有份,即是話當年西遊記嘅孫悟空、豬八戒、二郎神大混戰。咁都幾好玩。

發表於 Posted on: 2018-12-05 17:00

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5867
回頂端 / Top
提起現代版西遊記,真係比韓劇那套(和遊記)又名花遊記激到噴火,很久之前日本有套卡通(最遊記)又係激到噴火,將古典名著改成這樣,好,讚成TVB拍套四神遊記打殘佢哋!
張衛健飾孫悟空,黎耀祥飾豬八戒,馬德鐘飾二郎神,元華飾托塔天王李靖,用金塔收晒班妖怪咁仲好玩啦!.#

發表於 Posted on: 2018-12-05 17:52

永亮
帖數 Posts: 3174
回頂端 / Top
换成宣萱? 你中意老野?

發表於 Posted on: 2018-12-07 3:25

帥的人駕到
帖數 Posts: 443
回頂端 / Top
如果洪永成,徐荣换成張活游, 吳楚凡, ;蔡思贝换成狄娜

發表於 Posted on: 2018-12-07 3:35

帥的人駕到
帖數 Posts: 443
回頂端 / Top