tvb.com

 
 
tvb.com
 

又老土, 又浮誇, 仲係30年前演技, 編劇真唔得

又老土, 又浮誇, 仲係30年前演技, 編劇真唔得, 同張衛偉已經好out

發表於 Posted on: 2018-12-04 16:34

van516
帖數 Posts: 668
回頂端 / Top
哈哈, 未播出時已覺得啦,
張衛健還用番10 數年前他的演技來,
作新瓶舊酒用, 連帶 Rap 詞都是舊的,
"涼風有信, 秋月無邊" ...
哈哈, Post 早出了, 但我最終 delete 了,
唔睇都無損失.

發表於 Posted on: 2018-12-04 17:45

Christina
帖數 Posts: 4143
回頂端 / Top
張衛健演技一向都是浮誇(翻版周星馳)沒興趣看他們

發表於 Posted on: 2018-12-05 8:06

pineapplelady
帖數 Posts: 135
回頂端 / Top
要多謝呢套劇, 令我每晚都可以關電視一小時, 可有慳電及環保作用. 多謝TVB.

發表於 Posted on: 2018-12-05 10:53

littlelittle827
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top
赞成。演技都很老土

發表於 Posted on: 2018-12-06 23:18

egglover
帖數 Posts: 38
回頂端 / Top
對我來說確是垃圾!

發表於 Posted on: 2018-12-07 3:22

帥的人駕到
帖數 Posts: 439
回頂端 / Top
agree,張衛健太浮誇了

發表於 Posted on: 2018-12-07 13:01

lovehebe
帖數 Posts: 87
回頂端 / Top