tvb.com

 
 
tvb.com
 

第2集focus咁多篇幅去唐美蘭比綁架果度

第2集focus咁多篇幅去唐美蘭比綁架果度

發表於 Posted on: 2018-12-03 11:13

旋渦鳴人
帖數 Posts: 4265
回頂端 / Top
其實好唔明
明明上左車
掛住大嗌連開車都唔識
之後仲落埋車Tim
覺得受左傷 行都行唔穩 落車會安全d?

發表於 Posted on: 2018-12-03 15:08

gragra123456
帖數 Posts: 95
回頂端 / Top
我開頭都唔明點解美蘭會落車,都唔開車,之後諗:佢應該當時未識駕車,亂曬方寸。

發表於 Posted on: 2018-12-04 17:16

小君子
帖數 Posts: 184
回頂端 / Top