tvb.com

 
 
tvb.com
 

原先話10集而家維基寫得8集頒獎

刪咗2集 , 足足無咗4個鐘 , 原來係讓路俾12月16日係萬千星輝頒獎典禮及23日兄弟大結局
浪費咗好多演員心機, 唯有希望故事變緊湊 , 不要刪到一忽忽 .

發表於 Posted on: 2018-11-26 13:19

ksyagnes
帖數 Posts: 69
回頂端 / Top
維基既野你又好信 一拍既時候 開program既時候已知係拍8集2小時

發表於 Posted on: 2018-11-26 21:49

湯河
帖數 Posts: 46
回頂端 / Top