tvb.com

 
 
tvb.com
 

兄弟VS城寨英雄,你喜歡那一套多點?

城寨英雄

發表於 Posted on: 2018-12-07 9:46

DuncanSpurs
帖數 Posts: 53
回頂端 / Top
當然系城寨英雄

發表於 Posted on: 2018-12-07 10:05

cakatg
帖數 Posts: 1145
回頂端 / Top
緊係城寨啦,城寨令人睇到熱血沸騰,打得又堅
,拳拳到肉,唔買弄唔花巧,唔似得兄弟睇極都唔知佢做乜……

發表於 Posted on: 2018-12-07 10:14

小葫蘆
帖數 Posts: 337
回頂端 / Top
同意!懷念城寨英雄

發表於 Posted on: 2018-12-07 12:57

DuncanSpurs
帖數 Posts: 53
回頂端 / Top
城寨

發表於 Posted on: 2018-12-07 13:59

liet123
帖數 Posts: 69
回頂端 / Top
兄弟for sure!

發表於 Posted on: 2018-12-07 20:42

kalia6699
帖數 Posts: 485
回頂端 / Top
城寨英雄

發表於 Posted on: 2018-12-07 21:49

daddeyaa
帖數 Posts: 980
回頂端 / Top
城塞芵雄

發表於 Posted on: 2018-12-08 10:45

danng456
帖數 Posts: 52
回頂端 / Top
兄弟

發表於 Posted on: 2018-12-16 5:11

oren1234
帖數 Posts: 379
回頂端 / Top
都好。城寨英雄是淺顯易懂,引人入勝;兄弟是劇情撲朔迷離,緊張懸疑。打鬥場面都很棒,演員親自上陣,非常辛苦與努力。
所以,以渲染力來說,絕對是城寨英雄贏;但如果以劇情性來說,我覺得兄弟贏。

發表於 Posted on: 2018-12-16 8:34

merrychen
帖數 Posts: 1979
回頂端 / Top
城寨當年獲全勝,三地劇集,三地視帝視後,係全城熱捧劇集,兄弟可以相比嗎?

發表於 Posted on: 2018-12-16 9:23

小葫蘆
帖數 Posts: 337
回頂端 / Top
城寨當年獲全勝,三地劇集,三地視帝視後,係全城熱捧劇集,兄弟可以相比嗎? X 2

發表於 Posted on: 2018-12-16 13:28

主持大局
帖數 Posts: 118
回頂端 / Top
當然系城寨英雄

發表於 Posted on: 2018-12-16 16:15

MRCOOLL
帖數 Posts: 128
回頂端 / Top
記得當時城寨英雄一播主題曲,家人和甚少睇電視劇嘅老公都會主動坐低一齊睇戲,但而家播兄弟除咗我一個人睇,其他人都祇會各自在房間打機上網,可想而知两套劇受欢迎程係差好遠。
其實講真兄弟只係一套質數平庸嘅劇,我認為唔能夠同城寨英雄比較。

發表於 Posted on: 2018-12-16 16:54

coogt5026
帖數 Posts: 893
回頂端 / Top
城寨英雄

發表於 Posted on: 2018-12-16 21:42

John313
帖數 Posts: 732
回頂端 / Top
梗係城寨英雄,其实点解将兄弟同佢比,兄弟收視唔高,三套台庆剧又淨係兄弟冇獎攞,反而觉得兄弟有啲抄同盟。

發表於 Posted on: 2018-12-16 23:22

Kallos
帖數 Posts: 118
回頂端 / Top
兄弟

發表於 Posted on: 2018-12-19 19:15

line95937
帖數 Posts: 91
回頂端 / Top
一定係兄弟好睇 緊張刺激

發表於 Posted on: 2018-12-19 21:46

老狐狸
帖數 Posts: 74
回頂端 / Top