tvb.com

 
 
tvb.com
 

兄弟VS城寨英雄,你喜歡那一套多點?

城寨英雄

發表於 Posted on: 2018-12-07 9:46

DuncanSpurs
帖數 Posts: 50
回頂端 / Top
當然系城寨英雄

發表於 Posted on: 2018-12-07 10:05

cakatg
帖數 Posts: 1075
回頂端 / Top
緊係城寨啦,城寨令人睇到熱血沸騰,打得又堅
,拳拳到肉,唔買弄唔花巧,唔似得兄弟睇極都唔知佢做乜……

發表於 Posted on: 2018-12-07 10:14

小葫蘆
帖數 Posts: 294
回頂端 / Top
同意!懷念城寨英雄

發表於 Posted on: 2018-12-07 12:57

DuncanSpurs
帖數 Posts: 50
回頂端 / Top
城寨

發表於 Posted on: 2018-12-07 13:59

liet123
帖數 Posts: 31
回頂端 / Top
兄弟for sure!

發表於 Posted on: 2018-12-07 20:42

kalia6699
帖數 Posts: 406
回頂端 / Top
城寨英雄

發表於 Posted on: 2018-12-07 21:49

daddeyaa
帖數 Posts: 976
回頂端 / Top
城塞芵雄

發表於 Posted on: 2018-12-08 10:45

danng456
帖數 Posts: 29
回頂端 / Top