tvb.com

 
 
tvb.com
 

希望王浩信冧莊!

睇到佢的努力!套劇又好睇!拍攝好認真!集集追!

發表於 Posted on: 2018-12-06 19:12

kalia6699
帖數 Posts: 485
回頂端 / Top
是他的粉絲一定咁講同希望,
作為觀眾的,也許還有比王演得更出色的男藝人,
到現在依然等候所有觀眾的祝福得獎,
這個肯定不是樓主所想所期待的。

發表於 Posted on: 2018-12-06 20:57

Christina
帖數 Posts: 4165
回頂端 / Top
今年沒有很強勢的那種候選人,除了張衛健真的頗具實力,但是他也不一定對拿獎有任何憧憬。所以,誰都可能,誰都有實力拿這座獎。但我倒是覺得,袁偉豪已經有點離奇的拿了兩個新加坡和馬來西亞視帝,再給他就說不過去了。

發表於 Posted on: 2018-12-06 21:19

merrychen
帖數 Posts: 1979
回頂端 / Top
同意樓上,袁偉豪攞到雙料確實有啲離奇!

發表於 Posted on: 2018-12-06 21:58

kalia6699
帖數 Posts: 485
回頂端 / Top