tvb.com

 
 
tvb.com
 

李寶安可以考慮炒埋杜之克

杜之克一直捧嘅只有周柏豪,關王浩信咩事?王浩信舊年套劇係擺落週日倉底檔喔,只不過人哋咁都跑得出之嘛。

好似袁偉豪又係,佢根本就唔系受杜之克捧嘅。而係佢在《使徒2》後受到騰訊等投資方支持嘛,先焗住用之嘛。

發表於 Posted on: 2018-12-03 11:32

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5596
回頂端 / Top
係人都知黑哥最愛袁木渣信兩個架啦 •̀へ •́

發表於 Posted on: 2018-12-03 12:22

danng456
帖數 Posts: 29
回頂端 / Top
only you think so.你以為啫。

發表於 Posted on: 2018-12-03 12:37

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5596
回頂端 / Top
係你唔知啫

發表於 Posted on: 2018-12-03 12:39

danng456
帖數 Posts: 29
回頂端 / Top
明明一直都係周柏豪。袁偉豪係投資方嘅,王浩信係擋刀嘅。不過睇你哋啲反應就知道人哋嘅轉移視綫政策有幾成功。

發表於 Posted on: 2018-12-03 12:51

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5596
回頂端 / Top
唔會俾外援,Ben Wong.蕭公子冇可能,杜高層心裏淨係得兩個人選攞視帝就係袁.王兩個是但一個。

發表於 Posted on: 2018-12-03 16:03

小葫蘆
帖數 Posts: 294
回頂端 / Top
大細超,絕對要炒

發表於 Posted on: 2018-12-03 17:50

nicky96
帖數 Posts: 107
回頂端 / Top
炒咗佢啦,一派獨大胡作妄為

發表於 Posted on: 2018-12-03 19:10

小葫蘆
帖數 Posts: 294
回頂端 / Top