tvb.com

 
 
tvb.com
 

點解要鐘嘉欣依個角色?

其實套劇真係無需要有鐘嘉欣依個角色 聽到佢把聲就想熄電視 睇埋佢個扮曬單純個低B樣直頭想掟爛部電視 佢d戲分其實可以全部cut曬而一d都影響唔到劇情

發表於 Posted on: 2018-09-12 12:37

Rachelho510
帖數 Posts: 19
回頂端 / Top
慳d啦

發表於 Posted on: 2018-09-12 20:56

Rex596
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top
佢返去湊仔算啦

發表於 Posted on: 2018-09-12 22:09

食肉腸的膠樣
帖數 Posts: 746
回頂端 / Top
佢生2個都係女黎

發表於 Posted on: 2018-09-13 10:46

Rex596
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top
鍾嘉欣演技從來沒有進步過,她的哭聲是很煩厭

發表於 Posted on: 2018-09-13 14:20

coucouhello
帖數 Posts: 43
回頂端 / Top
" 鍾嘉欣的哭聲是很煩厭 " x2

發表於 Posted on: 2018-09-15 15:10

aliciahardfans
帖數 Posts: 1109
回頂端 / Top
佢把聲真係唔好聽!

發表於 Posted on: 2018-09-15 21:37

WaIwAiL
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top