tvb.com

 
 
tvb.com
 

延禧攻略係TVB近5年來收視最高劇集

2014~2017 年度收视第一:使徒行者、鬼同你OT、城寨英雄、同盟 (最高:35点、34点、35点、34点)
延禧攻略最高:38.8

發表於 Posted on: 2018-09-30 11:50

sputnik101
帖數 Posts: 546
回頂端 / Top
重有得升

發表於 Posted on: 2018-10-01 8:05

john314
帖數 Posts: 115
回頂端 / Top
如果用埋原裝配樂,個氣氛會比無線配的好至少十倍,可惜,要就廣東話,就唯有犧牲原裝精彩絕淪的配樂了 :-(

發表於 Posted on: 2018-10-01 9:40

Triathlete
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
配樂是原裝的
香港配樂師, 非常精彩
只是主題曲,插曲都換左廣東歌,
簡直多此一舉, 九唔搭八, 破壞左好多感人既場面

發表於 Posted on: 2018-10-01 12:28

sputnik101
帖數 Posts: 546
回頂端 / Top
我覺得TVB的收視計法不斷搬龍門, 所以那個所謂收視計法是畧有不同的!

發表於 Posted on: 2018-10-01 15:19

seaocean
帖數 Posts: 102
回頂端 / Top
有乜咁好睇呀

發表於 Posted on: 2018-11-19 1:56

30UU30
帖數 Posts: 54
回頂端 / Top