tvb.com

 
 
tvb.com
 

呢套野真係超好睇

寫實又好笑

發表於 Posted on: 2018-07-12 21:15

食肉腸的膠樣
帖數 Posts: 746
回頂端 / Top
非常同意啊~
超級好睇, 睇到好多情景都好有共嗚~
依家日日最期待既事就係睇"BB來了"

發表於 Posted on: 2018-07-13 9:20

mandybbcc
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
平時呢個時段我轉台,或熄機,
現在我會留下欣賞,
因為看得舒服,無血腥 死人,暴力,
夠貼地。

發表於 Posted on: 2018-07-13 10:40

Christina
帖數 Posts: 4165
回頂端 / Top
寫實又好笑 x2
超級好睇, 睇到好多情景都好有共嗚~ 依家日日最期待既事就係睇"BB來了" x2

發表於 Posted on: 2018-07-15 2:43

ilovemusic7033
帖數 Posts: 793
回頂端 / Top