tvb.com

 
 
tvb.com
 

呢套好笑又感動

呢套好笑又感動

發表於 Posted on: 2018-07-12 6:45

Johnwing345
帖數 Posts: 555
回頂端 / Top
多笑點,尤其是喪屍個幕

發表於 Posted on: 2018-07-12 6:51

stupidwiki
帖數 Posts: 504
回頂端 / Top
呢套好笑又感動 x2

發表於 Posted on: 2018-07-12 18:17

ilovemusic7033
帖數 Posts: 793
回頂端 / Top
感動+1

發表於 Posted on: 2018-07-12 19:04

Hkcitizen689
帖數 Posts: 598
回頂端 / Top
多笑點,尤其是喪屍個幕 x2

發表於 Posted on: 2018-07-15 2:26

ilovemusic7033
帖數 Posts: 793
回頂端 / Top
前五集都能做到集集都有笑有淚,唔簡單

發表於 Posted on: 2018-07-15 22:37

阿耀
帖數 Posts: 180
回頂端 / Top
Hope this drama have a good rating..

發表於 Posted on: 2018-07-15 23:21

Buffalo77
帖數 Posts: 27
回頂端 / Top
前五集都能做到集集都有笑有淚,唔簡單 x2
Hope this drama have a good rating.. x2

發表於 Posted on: 2018-07-16 2:31

ilovemusic7033
帖數 Posts: 793
回頂端 / Top
呢個星期Keep到

發表於 Posted on: 2018-07-20 5:10

anti689
帖數 Posts: 546
回頂端 / Top
豆瓣8.3 評分係有原因

發表於 Posted on: 2018-07-20 8:50

JUSTDOITIN
帖數 Posts: 132
回頂端 / Top
呢個星期Keep到 x2
豆瓣8.3 評分係有原因 x2

發表於 Posted on: 2018-07-20 16:17

ilovemusic7033
帖數 Posts: 793
回頂端 / Top
Agreed!

發表於 Posted on: 2018-07-21 1:07

0093tammy
帖數 Posts: 40
回頂端 / Top
我都覺得好LIKE這劇, 內容真實貼地, 各位演員都演得十分好, 每集都比佢地搞到又笑又哭, 又開心又怒氣沖沖, 而且這確實道出了很多夫妻, 婆媳, 母子, 為人父母的辛酸, 亦正好教導一下老人家古代育嬰已跟社會脫節, 亦希望奶奶看到自己不應將自己以前做新抱時所受的苦延續世世代代(新抱). 咁樣個家才得以和諧幸福, 所以奶奶和呀媽就是影響個家是否幸福的關鍵, 此劇奶奶及媽媽演得十分出色. 比LIKE LIKE LIKE 佢地

發表於 Posted on: 2018-07-24 12:52

KK2002
帖數 Posts: 13
回頂端 / Top