tvb.com

 
 
tvb.com
 

Ali 來了,我必定支持!

波士早晨後,都等了很久,終於有新劇!

發表於 Posted on: 2018-07-07 7:44

支持Ali做視后
帖數 Posts: 1323
回頂端 / Top
can't wait!

發表於 Posted on: 2018-07-09 0:41

ilovemusic7033
帖數 Posts: 780
回頂端 / Top
佢應該係TVB依家正在捧上位女一之一 駕喇 !

發表於 Posted on: 2018-07-09 10:33

JessicaTvb
帖數 Posts: 789
回頂端 / Top
支持,人靚又演技好

發表於 Posted on: 2018-07-09 12:59

JUSTDOITIN
帖數 Posts: 105
回頂端 / Top
演技好,支持。

發表於 Posted on: 2018-07-09 15:19

ilovemusic7033
帖數 Posts: 780
回頂端 / Top
識得演戲嘅人唔少 又靚女又好戲嘅 只得李佳芯

發表於 Posted on: 2018-07-12 17:21

老狐狸
帖數 Posts: 30
回頂端 / Top
Ali 呢套劇 嘅 演技係 "超水準",
個人認為亦係佢自己所演多部 tvb 劇集中 "最好"。

發表於 Posted on: 2018-07-12 18:22

aliciahardfans
帖數 Posts: 931
回頂端 / Top
AGREE

發表於 Posted on: 2018-07-12 18:23

ilovemusic7033
帖數 Posts: 780
回頂端 / Top
Ali 呢套劇 嘅 演技係 "超水準",個人認為亦係佢自己所演多部 tvb 劇集中 "最好"。x2

發表於 Posted on: 2018-07-12 18:24

ilovemusic7033
帖數 Posts: 780
回頂端 / Top
支持Ali

發表於 Posted on: 2018-07-12 21:15

食肉腸的膠樣
帖數 Posts: 540
回頂端 / Top
這麼多人支持Ali,我很開心,此劇我睇了第一集,看到Ali 演出到新手媽媽的崩潰情緒,我都感動落淚。
Ali 的演技果然是一次比一次好,可以觸動觀眾的情感。
今晚更上演了一場名副其實的我為 B 狂,真是夠瘋狂。

發表於 Posted on: 2018-07-12 21:50

支持Ali做視后
帖數 Posts: 1323
回頂端 / Top
真是演得一次比一次好!

發表於 Posted on: 2018-07-15 2:30

ilovemusic7033
帖數 Posts: 780
回頂端 / Top