tvb.com

 
 
tvb.com
 

支持李施嬅

看過了一些!家人看時也黐d看! 也覺譚仔表現得好好!十足個老粗! 他做皇帝有霸氣, 做老粗有義氣,好好好! 誰說他沒有演技! 另外朱朱及津津都好!,好自然投入, 比以前的演技真成熟了好多! 兩個都拍得好靚!

發表於 Posted on: 2018-09-09 11:51

jyfun
帖數 Posts: 1140
回頂端 / Top
谭俊彦真的很用心演繹每个角色,这次他在醫院的失控情绪很赞,比别的演员不同,他把特技人的自己融入其中,有点粗野,傷心之余,却能躲在一角尽情發洩,還是顧全大局的领軍者。

發表於 Posted on: 2018-09-10 1:32

anglequeen
帖數 Posts: 752
回頂端 / Top
這就要認真看看結局喇!

發表於 Posted on: 2018-09-10 12:57

jyfun
帖數 Posts: 1140
回頂端 / Top
要認真看呀, 譚俊彦真的演得很好, 好用心做了, 值得支持的.

發表於 Posted on: 2018-09-11 0:18

anglequeen
帖數 Posts: 752
回頂端 / Top
好的

發表於 Posted on: 2018-09-11 11:23

jyfun
帖數 Posts: 1140
回頂端 / Top
繼續支持李施嬅和譚俊彦, 支持他們, 加油啊

發表於 Posted on: 2018-09-11 23:58

anglequeen
帖數 Posts: 752
回頂端 / Top
等待Selena 的新劇

發表於 Posted on: 2018-09-12 13:34

jyfun
帖數 Posts: 1140
回頂端 / Top
我也期待施嬅有新劇出炉啊 !

發表於 Posted on: 2018-09-12 23:44

anglequeen
帖數 Posts: 752
回頂端 / Top
Yeah! 她搭誰拍擋呀?

發表於 Posted on: 2018-09-13 15:32

jyfun
帖數 Posts: 1140
回頂端 / Top
她有新劇搭陳山聰, 不過唔知會幾時播 .

發表於 Posted on: 2018-09-14 0:24

anglequeen
帖數 Posts: 752
回頂端 / Top
是否今宵大廈? 其實陳山聰都唔錯呀! 都捱得很辛苦! 大大話話都捱咗十幾廿年才上到一线!

發表於 Posted on: 2018-09-15 15:54

jyfun
帖數 Posts: 1140
回頂端 / Top
聽說故事幾特別!是降魔的系列! 去年降魔的很意外地爆紅! 你有看嗎?

發表於 Posted on: 2018-09-15 15:57

jyfun
帖數 Posts: 1140
回頂端 / Top
應該是吧 , 陳山聰也不錯, 可惜他自己為追求賭王個女, 放弃了事業, 另謀更好的吧, 現在回頭, 無綫可謂對他不離不弃了 .

發表於 Posted on: 2018-09-15 23:11

anglequeen
帖數 Posts: 752
回頂端 / Top
沒有看降魔的, 不太喜歡看黃智雯, 所以三個女人一個因, 也沒有看 .

發表於 Posted on: 2018-09-15 23:15

anglequeen
帖數 Posts: 752
回頂端 / Top
不錯! 無缐對山聰算不錯! 他失戀後曾經很仰鬱! 希望他真正走出霧霾, 邁向出頭天!

發表於 Posted on: 2018-09-16 16:25

jyfun
帖數 Posts: 1140
回頂端 / Top
陳山聰好像快要再婚了, 我想他早就沒事了. 無綫對他真的很好, 他的演技也不錯, 希望他專心D , 就好了.

發表於 Posted on: 2018-09-17 0:17

anglequeen
帖數 Posts: 752
回頂端 / Top
咁就恭喜他!今晚來得晚了!

發表於 Posted on: 2018-09-17 14:24

jyfun
帖數 Posts: 1140
回頂端 / Top
支持施嬅今年取得好成續 !

發表於 Posted on: 2018-09-17 22:50

anglequeen
帖數 Posts: 752
回頂端 / Top
Yeah! 支持! Angle, 一口氣寫了很多給你! 真想不到可以咁free 咁同你談天說地! 真是一樂也!亦有點意外!好了!這邊夜了 GN!

發表於 Posted on: 2018-09-18 14:31

jyfun
帖數 Posts: 1140
回頂端 / Top
對啊, jyfun ,原來跟你说话是这么自在, 好像認識已久的朋友, 談話也是那么真心自由的, 開心極了!

發表於 Posted on: 2018-09-18 18:16

anglequeen
帖數 Posts: 752
回頂端 / Top
的確好似是老朋友! 又可以冇乜顧忌! 接受大家的喜及包容被此的不喜! 我打算下次開始在閒聊區開題, 邀請你來, 將這邊的全搬過去! 這樣比較private及集中!

發表於 Posted on: 2018-09-19 11:44

jyfun
帖數 Posts: 1140
回頂端 / Top
好的, 閒聊區在哪?

發表於 Posted on: 2018-09-19 17:33

anglequeen
帖數 Posts: 752
回頂端 / Top