tvb.com

 
 
tvb.com
 

點解<天命>收視咁差既? 原因係……陳展鵬累事!!

由首週22點跌到20點,陳展鵬,你真行!

之前果班鵬粉們一直過度吹捧他們的男神是收視副將,現在終於顯眼報啦。

陳展鵬的演技不是好差,而是他沒有去為這個和珅角色犧牲而去增肥。太顧靚仔形象而將表現從70分到40分。

發表於 Posted on: 2018-07-17 22:32

阿佘的波
帖數 Posts: 664
回頂端 / Top
是因为皇上演技太差害得!

發表於 Posted on: 2018-07-17 22:48

Teoelyn
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
絕對唔認同樓主所講,一套劇收唔收得係好多因素,關乎天時、地利、人和……等等! 而且"天命"嘅口碑相當不錯。 本人覺得"天命"絕对係一套好值得欣賞同支持既劇集,我會繼續支持"天命"到底 ,天命加油!

發表於 Posted on: 2018-07-17 23:11

mb_angelatam_4ecca32ac661f
帖數 Posts: 1075
回頂端 / Top
是因为皇上演技太差害得!X2

發表於 Posted on: 2018-07-17 23:36

merrychen
帖數 Posts: 1984
回頂端 / Top
請展鵬fans不要理會這個(阿余的波)他長年累月在針對陳展鵬,我們惹他不起,當他不存在便可。

發表於 Posted on: 2018-07-17 23:36

yeelinging
帖數 Posts: 1369
回頂端 / Top
現在沒有那麼多的觀眾們再要看陳展鵬演戲啦,原因是他來來去去都是同一個演技,不尋求突破形象

現在的觀眾們全部都是衝著看未來視帝馬浚偉的<深宮計>

發表於 Posted on: 2018-07-18 10:57

阿佘的波
帖數 Posts: 664
回頂端 / Top
想知去问杜高層咪知囉,佢套劇就编係世杯還在打外圍賽時先播,影响不大,又飲了頭啖湯,
加上又係合拍纲播造勢,追開的也會繼續追的,但天劇卻编在遲兩週播,撞正世杯準决賽兼總决赛
更加埋兩套同類古装劇叠住連續播,最蠢嗰個都知會有乜效果,咁有腦嘅杜高層點會諗唔到這编排很有问题的,或是巳在計算之內,早巳預把天劇推作烈士,免阻礙造王大計?

發表於 Posted on: 2018-07-18 12:25

appenoo
帖數 Posts: 115
回頂端 / Top
雖然我都替《天命》唔抵,好難得有一套製作咁有水準嘅劇集,但偏偏要放呢個時段播。
不過如果正面啲睇,大台就係對呢套有一定信心先用來打世界盃。可能唔出呢套出第二套,連二字都保唔住。

發表於 Posted on: 2018-07-18 23:14

SnoopyBird
帖數 Posts: 51
回頂端 / Top
SnoopyBird 講得啱,如果換咗第二套我諗得10點收視..

發表於 Posted on: 2018-07-19 9:16

cindyluong
帖數 Posts: 913
回頂端 / Top
陳展鵬這次演戲不見得令人喜歡或印象深刻,所以大把觀眾都不想看這部劇,因為他們都猜到陳展鵬的表現來來去去都是那一個樣,悶

反而BB來了就比較好看許多

發表於 Posted on: 2018-07-24 23:53

阿佘的波
帖數 Posts: 664
回頂端 / Top
‘根本唔關演員事, 話就話創新一集淨講一日發生既事, 其實係取巧每集都跳幾次講返舊時既嘢, 連續性大減睇到人頭暈. 室內打燈又黑, 做完嘢返屋企睇真係睇到瞓着!

發表於 Posted on: 2018-07-25 4:30

Araleia
帖數 Posts: 130
回頂端 / Top
是因为皇上演技太差害得!x100000

發表於 Posted on: 2018-08-14 21:20

minniefu
帖數 Posts: 200
回頂端 / Top
"阿余的波"長年累月都在攻擊陳展鵬...

發表於 Posted on: 2018-11-20 21:48

fatfatlady
帖數 Posts: 154
回頂端 / Top