tvb.com

 
 
tvb.com
 

豐绅殷德

正衰仔……

發表於 Posted on: 2018-07-12 6:38

kkuu123
帖數 Posts: 718
回頂端 / Top
生舊叉燒好過生佢

發表於 Posted on: 2018-07-12 7:38

daddeyaa
帖數 Posts: 980
回頂端 / Top
佢地父子戲好睇,好有火花……

發表於 Posted on: 2018-07-12 8:05

cakatg
帖數 Posts: 1139
回頂端 / Top
歷史話和珅賜死後,丰紳殷德雖然係駙馬身份唔使死都削去職位貶為平民,佢好短命,死時只得36 歲。

發表於 Posted on: 2018-07-12 8:18

waiyueenn
帖數 Posts: 522
回頂端 / Top
戲份少,父子戲更少

發表於 Posted on: 2018-07-18 8:43

Monneyee
帖數 Posts: 787
回頂端 / Top
好靚仔,不過太奶油味喇

發表於 Posted on: 2018-07-18 12:14

小葫蘆
帖數 Posts: 336
回頂端 / Top
要做 gym, 游泳 ....
操番 橫D 、大隻D
行出來唔夠 man
但好靚仔
做戲好睇,有進步
加油

發表於 Posted on: 2018-07-18 13:09

taikok
帖數 Posts: 630
回頂端 / Top
豐绅殷德好靚仔!

發表於 Posted on: 2018-07-18 13:46

Blao
帖數 Posts: 1243
回頂端 / Top
娘娘腔,同志啱佢做

發表於 Posted on: 2018-07-19 7:05

daddeyaa
帖數 Posts: 980
回頂端 / Top
昨晚父子對望好無奈、唉 ⋯

發表於 Posted on: 2018-07-20 12:05

papa2015
帖數 Posts: 498
回頂端 / Top
有個咁概仔和申都好慘

發表於 Posted on: 2018-07-20 12:12

小葫蘆
帖數 Posts: 336
回頂端 / Top
靚仔

發表於 Posted on: 2018-07-24 12:27

moorerita
帖數 Posts: 9
回頂端 / Top