tvb.com

 
 
tvb.com
 

請支持陳展鹏~和大人FANS打氣區

支持和大人,不一樣的和珅!

發表於 Posted on: 2018-07-04 23:15

hin227
帖數 Posts: 1124
回頂端 / Top
絕對絕對絕對支持展鵬~和大人,重要的事要說三次,哈哈!

發表於 Posted on: 2018-07-04 23:23

mb_angelatam_4ecca32ac661f
帖數 Posts: 1037
回頂端 / Top
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持…陳展鵬

發表於 Posted on: 2018-07-05 6:29

yeelinging
帖數 Posts: 1345
回頂端 / Top
在香港論壇睇到報導﹐嘩﹑近來無線一個接一個接二連三咁約滿而離開共有10人﹐" 郭X芸無戲拍梗係走喇"﹐ 所以我有信心展鵬肯定會有戲開嘅﹐佢地唔會唔識諗啩 ?!

發表於 Posted on: 2018-07-05 6:43

JessicaTvb
帖數 Posts: 663
回頂端 / Top
陳展鹏刚放完長假等緊拍文偉鸿新劇
Jass嘅劇相信個個都想拍,佢嘅劇值得等

發表於 Posted on: 2018-07-05 7:42

kkuu123
帖數 Posts: 718
回頂端 / Top
Support Ruco. 天命好好睇!Ruco 加油加油!

發表於 Posted on: 2018-07-05 9:32

cindyluong
帖數 Posts: 913
回頂端 / Top
同意 kkuu123,Jass的劇值得等

發表於 Posted on: 2018-07-05 10:33

Monneyee
帖數 Posts: 787
回頂端 / Top
Support...* o((*^▽^*))o *

發表於 Posted on: 2018-07-05 13:46

amychai
帖數 Posts: 578
回頂端 / Top
支持展鵬並希望陳媽媽早日康復!

發表於 Posted on: 2018-07-05 14:54

yeelinging
帖數 Posts: 1345
回頂端 / Top
為陳媽媽送上祝福,願一切安好!

發表於 Posted on: 2018-07-05 19:30

hin227
帖數 Posts: 1124
回頂端 / Top
ruco add oil

發表於 Posted on: 2018-07-05 21:31

心意275275
帖數 Posts: 631
回頂端 / Top
煎pan舉手投足都是戲,
不一樣的和珅/不一樣的視帝

發表於 Posted on: 2018-07-06 7:56

kkuu123
帖數 Posts: 718
回頂端 / Top
支持和大人

發表於 Posted on: 2018-07-06 11:37

Monneyee
帖數 Posts: 787
回頂端 / Top
Support 和坤大人+1

發表於 Posted on: 2018-07-06 15:00

susamama
帖數 Posts: 1145
回頂端 / Top
支持和珅Wilson。
BBC個Wilson講英文有近70萬點撃率!

發表於 Posted on: 2018-07-06 17:12

981480
帖數 Posts: 653
回頂端 / Top
支持支持!

發表於 Posted on: 2018-07-06 20:21

Monneyee
帖數 Posts: 787
回頂端 / Top
Support 煎pan
Support 天命 和珅

發表於 Posted on: 2018-07-06 20:54

Monneyee
帖數 Posts: 787
回頂端 / Top
Ruco加油,永遠支持你!

發表於 Posted on: 2018-07-06 21:05

cindyluong
帖數 Posts: 913
回頂端 / Top
永遠撐展鵬

發表於 Posted on: 2018-07-06 23:00

kkuu123
帖數 Posts: 718
回頂端 / Top
好似話和珅最後敗喺最愛嘅人手上,唔知真定假,期待天命!

發表於 Posted on: 2018-07-06 23:07

月飄渺
帖數 Posts: 1094
回頂端 / Top
現在才來簽到⋯⋯
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持
支持支持支持支持支持支持支持…陳展鵬、和珅、和中堂!

發表於 Posted on: 2018-07-06 23:28

sullylau2003
帖數 Posts: 181
回頂端 / Top
✧*。✧*。Support Ruco ✧*。✧*。
................................................…………

發表於 Posted on: 2018-07-07 6:11

amychai
帖數 Posts: 578
回頂端 / Top
展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬
展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬
展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬
展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬
展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬
展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬展鵬…..加油

發表於 Posted on: 2018-07-07 7:33

yeelinging
帖數 Posts: 1345
回頂端 / Top
support chinpang. forever

發表於 Posted on: 2018-07-07 9:14

心意275275
帖數 Posts: 631
回頂端 / Top
和大人加油呀!

發表於 Posted on: 2018-07-07 9:24

waiyueenn
帖數 Posts: 522
回頂端 / Top