tvb.com

 
 
tvb.com
 

呢套劇, 好心....

快快播完, 又或者腰斬啦

發表於 Posted on: 2018-06-25 2:33

Christina
帖數 Posts: 4165
回頂端 / Top
太好了, 終於到了今個星期的 "結局篇"

好希望播出第二套新劇, 但切忌繼續播出,
大陸生產, 或是像這套劇的演員,
就算有華哥座鎮, 相信觀眾都提不起興趣收看.

有時, 拍開電影, 叫他們去拍電視,
觀眾未必喜歡, 和欣賞.

發表於 Posted on: 2018-07-03 11:42

Christina
帖數 Posts: 4165
回頂端 / Top
呢類劇集適合戲院睇
還番本地劇集畀觀眾啦.....唔該

發表於 Posted on: 2018-07-04 1:49

leeyukkong
帖數 Posts: 5711
回頂端 / Top
小說我有全套,但劇只睇左一集。

發表於 Posted on: 2018-07-06 6:25

membil
帖數 Posts: 28
回頂端 / Top
好悶

發表於 Posted on: 2018-07-11 19:16

鍾加欣
帖數 Posts: 17
回頂端 / Top