tvb.com

 
 
tvb.com
 

你最喜歡的主持組合

蕭正楠、林盛斌、張振朗
8
蕭正楠、農夫(陸永C君)
7
蕭正楠、唐文龍、方中信
3
王祖藍、阮兆祥、李思捷
2

總票數 Total Votes: 20

心水主持組合投票

純粹投心水主持組合。

發表於 Posted on: 2018-08-10 0:42

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5986
回頂端 / Top
蕭正楠、農夫(陸永C君)

發表於 Posted on: 2018-08-11 6:25

KittyMouse
帖數 Posts: 226
回頂端 / Top
蕭正楠、陸永 、C君 加埋張振朗

發表於 Posted on: 2018-08-12 0:30

美雅
帖數 Posts: 311
回頂端 / Top
蕭正楠、陸永 、C君 加埋張振朗
美雅 發表於 Posted on: 2018-08-12 0:30

蕭正楠、陸永 、C君 加埋張振朗,呢個組合好喎!!!!!

發表於 Posted on: 2018-08-20 14:40

liumummum
帖數 Posts: 59
回頂端 / Top
蕭正楠、陸永 、C君 加埋張振朗
美雅 發表於 Posted on: 2018-08-12 0:30

蕭正楠、陸永 、C君 加埋張振朗,呢個組合好喎!!!!!
發表於 Posted on: 2018-08-20 14:40

又或者 蕭正楠,張振朗 加入 曹永廉 都唔錯!!!!

發表於 Posted on: 2018-08-20 14:50

liumummum
帖數 Posts: 59
回頂端 / Top