tvb.com

 
 
tvb.com
 

睇左預告,除了畫面靚, 其他都不及宮心計1, 見到d尚宮太豔, 同妃子1樣,

睇左預告,除了畫面靚, 其他都不及宮心計1, 見到d尚宮太豔麗造作, 同妃子1樣,無分別, 馬浚偉唔似壞人, 故定欣,心悠,娜姐都唔係古妝人, 黃心穎,其他做宮女都唔好睇, 以前套好好多

發表於 Posted on: 2018-05-17 13:14

van516
帖數 Posts: 670
回頂端 / Top