tvb.com

 
 
tvb.com
 

唯唯個角色有情有義

唯唯個角色有情有義

發表於 Posted on: 2018-05-17 16:37

oren1234
帖數 Posts: 373
回頂端 / Top
其實佢個角色係討好,只不過係香港觀眾慣咗以前唯唯的角色形像

發表於 Posted on: 2018-05-17 18:31

老大哥
帖數 Posts: 1396
回頂端 / Top
唯唯演技唔錯,樣都ok, 好似39歲,唔似咁大,keep 得幾好!

發表於 Posted on: 2018-05-17 20:06

紅蘋蘋
帖數 Posts: 74
回頂端 / Top
梁烈唯個角色唔算奸

發表於 Posted on: 2018-05-17 21:16

Kolokwong1234
帖數 Posts: 557
回頂端 / Top
終於有一個發揮角色

發表於 Posted on: 2018-05-19 10:24

Samsam1234567
帖數 Posts: 1041
回頂端 / Top
我覺得佢做得好好

發表於 Posted on: 2018-05-19 12:43

你我一家
帖數 Posts: 105
回頂端 / Top
發揮得幾好

發表於 Posted on: 2018-05-20 19:02

wongtiyu
帖數 Posts: 460
回頂端 / Top
唯唯角色好能仆街,殺完個阿爸,再殺埋佢個仔

發表於 Posted on: 2018-05-22 22:19

看糕枣
帖數 Posts: 235
回頂端 / Top
角色所需做得好

發表於 Posted on: 2018-05-22 22:28

wongwaikeass
帖數 Posts: 1080
回頂端 / Top