tvb.com

 
 
tvb.com
 

喱套係3合1

睇片名以為同馬德鍾果套咁成套戲講飛虎,,點知飛虎隊只講訓練,執行任務時指揮係O記,變左好似睇
"O記實錄",跟住講講下又講卧底,又似睇緊使徒行者3,所以話係3 in 1

發表於 Posted on: 2018-05-14 21:59

華弟三世
帖數 Posts: 67
回頂端 / Top