tvb.com

 
 
tvb.com
 

如有得選擇 , 你想誰做《棟仁的時光》的女主角呀????

黃智雯
12
王君馨
2
劉佩玥
2
湯洛雯
1
朱千雪
6
岑麗香
0
譚凱琪
0
黃翠如
0
李佳芯
5
傅嘉莉
1

總票數 Total Votes: 29

如有得選擇 , 你想誰做《棟仁的時光》的女主角呀????

Please Vote!!!!

發表於 Posted on: 2018-04-10 21:25

mintsw
帖數 Posts: 560
回頂端 / Top
就你俾嘅選擇來睇,我個人認為黃智雯嘅演技好好,我梗係揀佢啦。我覺得佢演戲有一種吸引力吸引我去睇。而且胡說八道會嘅胡定欣、黃智雯、姚子羚都幾好戲。不過成個tvb黎講,我覺得最好戲嘅係田蕊妮,迷裡面演技好有水準。我仲以為佢會攞視後,點知俾唐小姐攞左,下爬都跌左落黎......

發表於 Posted on: 2018-04-11 11:51

pinkmartini
帖數 Posts: 12
回頂端 / Top
岑麗香

發表於 Posted on: 2018-04-11 19:16

香BB
帖數 Posts: 1680
回頂端 / Top
黃智雯第1選擇,朱千雪第2選擇

發表於 Posted on: 2018-04-17 7:37

tonypig
帖數 Posts: 23
回頂端 / Top
阿 Moon

發表於 Posted on: 2018-05-02 17:34

aliciahardfans
帖數 Posts: 1059
回頂端 / Top