tvb.com

 
 
tvb.com
 

見到唐詩詠唔想睇, 又係袁偉豪, 要睇佢7日,悶死

唐詩詠又係做單純女仔, 可愛又憐咁, 好悶, 演技又唔得, 只有喊樣, 同不董橵嬌一樣, 袁偉豪劇接劇播, 見到都悶

發表於 Posted on: 2018-04-10 10:16

van516
帖數 Posts: 669
回頂端 / Top
我情願睇袁生都唔想睇唐小姐囉……

發表於 Posted on: 2018-04-10 10:48

小小小樓
帖數 Posts: 320
回頂端 / Top
嚟緊‘’再創世纪‘’都有袁偉豪

發表於 Posted on: 2018-04-10 14:07

coogt5026
帖數 Posts: 882
回頂端 / Top
唐做女主角,只懂扮可憐,無演技,真係唔想睇。
真袁偉豪又型又識演戲,想睇他做男一。點會咁安排㗎。佢同朱晨麗一對,我都睇得順眼些,起碼靚些,型男配美女。

發表於 Posted on: 2018-04-12 10:40

tonypig
帖數 Posts: 23
回頂端 / Top
唔想睇就唔好睇, 唔需要講咁多!

發表於 Posted on: 2018-04-17 15:21

truebestlady
帖數 Posts: 326
回頂端 / Top
好那悶

發表於 Posted on: 2018-05-01 1:45

食肉腸的膠樣
帖數 Posts: 676
回頂端 / Top