tvb.com

 
 
tvb.com
 

大結局30點

剛聽到大結局收視最高30點,yeah!

發表於 Posted on: 2018-05-28 21:09

maggiekwong
帖數 Posts: 9
回頂端 / Top
Yeah so happy for逆緣!平均收視如無意外應該都可能會係2018年目前為止最高?快啲搞慶功啦,難得又有收視又有討論又有口碑!好過搞慶功畀啲無無謂謂嘅點擊率啦……

發表於 Posted on: 2018-05-29 2:14

youhoo
帖數 Posts: 2142
回頂端 / Top
另外有咁嘅成績(雖然本身希望佢大結局可以再高啲,但係都算好唔錯㗎啦), 希望陳家樂年尾頒獎禮真係有機會拎男喜/三爺孫拎拍檔獎/陳家樂同林夏薇拎拍檔獎啦

發表於 Posted on: 2018-05-29 2:19

youhoo
帖數 Posts: 2142
回頂端 / Top
平安谷唔係最高吗?

發表於 Posted on: 2018-05-31 8:15

Jettasian
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top