tvb.com

 
 
tvb.com
 

嘉誠真係個好乖仔

嘉誠真係個好乖仔

發表於 Posted on: 2018-05-16 20:17

老大哥
帖數 Posts: 1396
回頂端 / Top
知道無富貴日子,仲安慰番父母,孝順仔一名

發表於 Posted on: 2018-05-16 20:19

oren1234
帖數 Posts: 379
回頂端 / Top
又懂事又乖。

發表於 Posted on: 2018-05-17 10:57

loverucoccp
帖數 Posts: 664
回頂端 / Top
呢個童星好識做戲,可惜唔細喇,應該就快轉聲,就嚟冇童星做。

發表於 Posted on: 2018-05-18 22:07

guppy
帖數 Posts: 184
回頂端 / Top
鍾定國5年後死左,但5年後的嘉誠竟然冇長大到,好唔make sense.

發表於 Posted on: 2018-05-19 0:16

PKJ1024
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
"鍾定國5年後死左,但5年後的嘉誠竟然冇長大到,好唔make sense. "
x2

發表於 Posted on: 2018-05-24 16:52

guppy
帖數 Posts: 184
回頂端 / Top