tvb.com

 
 
tvb.com
 

本劇寫錯焦點題才

好可惜全劇以算命為主題,冷凍人只是次要情節。如果以冷凍人為主題會好看好多。我古原因是样仔是男一,所以劇本全部集中講迷信算命。

發表於 Posted on: 2018-05-16 12:34

Jettasian
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
唔係喎, 我覺得套劇分配得幾均勻, 完全冇集中淨係講迷信
太爺戲份唔少得過祥仔, 同賈爺幾十年0既恩怨都講咗好多
呢套劇劇名叫 [逆緣], 故名思義, 係集中講 [有逆常規的緣份]
你細心再諗吓套劇有幾多有唔正常緣份

發表於 Posted on: 2018-05-16 13:24

脆脆薯條
帖數 Posts: 2548
回頂端 / Top
薯條分析得好啊,我都諗唔到「逆緣」係咁解釋。不過我都想冷凍人個方面講多啲趣事,雖然都冇乜特別,好多戲都有做過,但係就想睇多啲搞笑場面!

發表於 Posted on: 2018-05-16 14:43

提子蛋糕
帖數 Posts: 1084
回頂端 / Top
太爺戲份少好多,由其在中部,有幾集無出現

發表於 Posted on: 2018-05-16 19:35

Jettasian
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
薯條分析得好啊 X2.

發表於 Posted on: 2018-05-18 18:07

yeungandann
帖數 Posts: 369
回頂端 / Top