tvb.com

 
 
tvb.com
 

部戲好好睇,不過有D野唔明

日軍冷凍左定國同賈卓,應該佢地兩個都係同一個實驗室出黎,但實驗室淨係雪定國一個,咁賈卓係邊度出黎??又揾唔到第二個實驗室

發表於 Posted on: 2018-05-16 11:53

gragra123456
帖數 Posts: 88
回頂端 / Top
所以我覺得劇本寫得唔好,主線集中在風水以冷凍故事只是好簡單寫寫,未够詳细

發表於 Posted on: 2018-05-16 19:31

Jettasian
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
同樣冷凍人啫, 但未必一定同一個實驗室嗰喎

發表於 Posted on: 2018-05-18 15:45

脆脆薯條
帖數 Posts: 2548
回頂端 / Top