tvb.com

 
 
tvb.com
 

唔捨得甘快見呀國變老

可否給他再次凍齡
永遠甘靚仔
好開心見到佢個 年青木樣

發表於 Posted on: 2018-05-16 8:59

taikok
帖數 Posts: 625
回頂端 / Top
剛剛同家人和好,同 Aki 一起,都未享福就...

發表於 Posted on: 2018-05-16 11:58

Jettasian
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
悲剧人物

發表於 Posted on: 2018-05-16 13:15

loverucoccp
帖數 Posts: 664
回頂端 / Top
同感!!so sad

發表於 Posted on: 2018-05-16 20:36

Chowmay832
帖數 Posts: 187
回頂端 / Top
苦命的 鍾定國…惨!

發表於 Posted on: 2018-05-16 21:47

美雅
帖數 Posts: 310
回頂端 / Top
Sad!但如果大結局講阿國為保命而再冷凍, 佢同Aki都係要分開……唉……

發表於 Posted on: 2018-05-17 22:04

youhoo
帖數 Posts: 2142
回頂端 / Top