tvb.com

 
 
tvb.com
 

Do 姐有問題2節目very good

Do 姐有問題2比1更好,睇得開心,見聞又有Do 姐和農夫主持很有氣氛,但為何最後用獎金对各種currency 比得高些,玩完整集,參加者只得幾元,真有点失望啩,做觀眾都失望,何况被叫参加的嘉賓呢!希望以後的節目有突破

發表於 Posted on: 2018-04-02 7:39

slky
帖數 Posts: 129
回頂端 / Top