tvb.com

 
 
tvb.com
 

黃嘉樂 - 勇哥 加油!

e 加至叫出佢名, 加油, 黃嘉樂!

發表於 Posted on: 2018-04-11 1:06

chunchun111
帖數 Posts: 132
回頂端 / Top
加油

發表於 Posted on: 2018-04-11 19:18

香BB
帖數 Posts: 1696
回頂端 / Top
勇哥 加油!

發表於 Posted on: 2018-04-11 23:09

trivili
帖數 Posts: 70
回頂端 / Top
add oil!

發表於 Posted on: 2018-04-17 15:13

truebestlady
帖數 Posts: 326
回頂端 / Top
可惜生錯左時期 佢仲後生入行果陣tvb仲好多人才 佢無比人重視 就算開始比觀眾注意都後力不足 一直都係客串 明明系個靚仔 可惜曬個容顏 最近tvb以前D親生仔走曬一直捧新人 如果佢系2家入行話5定發展好D
好彩佢屬於耐老型 到2家40歲仲好似三十出頭 佢系果欄入面成熟暖男個新形象5錯 希望以後發展好D 加油

發表於 Posted on: 2018-05-07 20:12

mb_cherryw2014yahooc_415867837
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top