tvb.com

 
 
tvb.com
 

黃嘉樂套戲算係咁

黃嘉樂套戲算係咁

發表於 Posted on: 2018-04-10 16:52

Peterwan23456
帖數 Posts: 89
回頂端 / Top
不俗

發表於 Posted on: 2018-04-10 17:54

潛水人
帖數 Posts: 125
回頂端 / Top
超班呀!起碼有晒記憶點,比以前啲角色好太多!

發表於 Posted on: 2018-04-11 1:06

SeasonBreak
帖數 Posts: 25
回頂端 / Top
呢套比起以前嘅戲突出太多了...
其實佢都可以試下擔多啲戲份同試多啲戲路

發表於 Posted on: 2018-04-11 12:56

Scrapbook
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
我也贊同!!真是型爆了!!

發表於 Posted on: 2018-04-12 20:13

merrychen
帖數 Posts: 1979
回頂端 / Top