tvb.com

 
 
tvb.com
 

第7集---馬蹄一露笑.浩然發神功

今集連場爆笑,馬蹄露和煒哥坐着閒談任何角度點都唔有笑位啦,冷不提防馬蹄露的眼鏡,玩眼鏡玩到這境界冇嘢好講呀!
黄浩然在展銷會劍雄哥再上身大發神功,連場爆笑笑足三分鐘,喜看情境喜劇的朋友應該收晒貨啦,真係被佢笑爆咀呀.#

發表於 Posted on: 2018-03-14 9:36

永亮
帖數 Posts: 3004
回頂端 / Top
連場爆笑x 2

發表於 Posted on: 2018-03-15 5:46

hohowong3
帖數 Posts: 63
回頂端 / Top
真係好笑

發表於 Posted on: 2018-03-15 6:02

BELOVEDLESLIE
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top
好笑

發表於 Posted on: 2018-03-15 14:07

john314
帖數 Posts: 108
回頂端 / Top