tvb.com

 
 
tvb.com
 

讓下看了近幾年演技有所進步的男女演員

陳展鵬
66
袁偉豪
34
陳山聰
25
馬國明
33
胡鴻鈞
29
胡定欣
32
王君馨
47
姚子羚
32
黃智雯
55
劉佩玥
24

總票數 Total Votes: 377

越演越好的TVB男女演員

讓下看了近幾年演技有所進步的男女演員

發表於 Posted on: 2018-03-12 18:12

mintsw
帖數 Posts: 560
回頂端 / Top
投票選項:10個>16個

發表於 Posted on: 2018-03-12 18:22

mintsw
帖數 Posts: 560
回頂端 / Top
更多投票選項:
何遠東口
趙永洪口
黃子恆口
蕭正楠口
湯洛雯口
其他口

發表於 Posted on: 2018-03-12 18:23

mintsw
帖數 Posts: 560
回頂端 / Top
陳展鵬
袁偉豪
陳山聰
馬國明
胡鴻鈞
胡定欣
王君馨
姚子羚
黃智雯
劉佩玥
何遠東
趙永洪
黃子恆
蕭正楠
湯洛雯

發表於 Posted on: 2018-03-12 18:28

mintsw
帖數 Posts: 560
回頂端 / Top
袁偉豪

發表於 Posted on: 2018-03-13 9:24

Hkcitizen689
帖數 Posts: 585
回頂端 / Top
陳展鵬

發表於 Posted on: 2018-03-13 15:10

742
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
陳展鵬....?

攞退步獎!

發表於 Posted on: 2018-03-13 15:18

leeyukkong
帖數 Posts: 5683
回頂端 / Top
馬明

發表於 Posted on: 2018-03-16 1:16

化化
帖數 Posts: 464
回頂端 / Top
主題有問題:
怎也好,陳展鵬,陳山聰,姚子玲(?),黄雯,馬國明等已獨當一面,不能說愈演愈進步,是越精湛。

發表於 Posted on: 2018-03-23 23:44

marlee2211
帖數 Posts: 267
回頂端 / Top
黃智雯,王君馨

發表於 Posted on: 2018-03-24 2:49

Louise1226
帖數 Posts: 59
回頂端 / Top
王君馨

發表於 Posted on: 2018-03-25 2:47

wongtiyu
帖數 Posts: 446
回頂端 / Top
All

發表於 Posted on: 2018-03-25 10:10

豬一般的隊友
帖數 Posts: 25
回頂端 / Top
早就獨當一面的不說了,比較新彈出的演員,袁偉豪和劉珮玥有進步。

發表於 Posted on: 2018-03-25 16:08

merrychen
帖數 Posts: 1913
回頂端 / Top
王君馨!!

發表於 Posted on: 2018-03-26 13:49

Solafide
帖數 Posts: 29
回頂端 / Top
馬國明

發表於 Posted on: 2018-03-26 15:38

susamama
帖數 Posts: 1134
回頂端 / Top
陳山聰

發表於 Posted on: 2018-03-26 15:39

alanwong33446
帖數 Posts: 1373
回頂端 / Top
劉佩玥

發表於 Posted on: 2018-03-31 11:37

豬一般的隊友
帖數 Posts: 25
回頂端 / Top
蔡C貝

發表於 Posted on: 2018-04-03 19:39

優質電視迷
帖數 Posts: 281
回頂端 / Top
看陳展鵬舊劇D戲好屎, 現在正常, 的確是當中最進步的。

發表於 Posted on: 2018-04-03 19:41

優質電視迷
帖數 Posts: 281
回頂端 / Top
陳展鵬

發表於 Posted on: 2018-04-03 21:32

Johnwing345
帖數 Posts: 534
回頂端 / Top
沒有一個演員,拍第一部劇,就能稱得上演技精湛,是需要他自己努力,慢慢地越演越好,鑽研演技。藝員當中,陳展鵬做得最好,任何角色都演過,越演越出色,直到得到好多觀眾支持及認同。

發表於 Posted on: 2018-04-04 13:07

Cammy0925
帖數 Posts: 175
回頂端 / Top
最欣賞展鵬

發表於 Posted on: 2018-04-04 13:20

sullylau2003
帖數 Posts: 181
回頂端 / Top
展鵬唔係有所進步直頭係演技精湛!

發表於 Posted on: 2018-04-04 14:14

Cinly
帖數 Posts: 22
回頂端 / Top
胡鴻鈞!

發表於 Posted on: 2018-04-06 5:05

支持小馬同石敢當
帖數 Posts: 65
回頂端 / Top
劉佩玥 黃子恆 胡鴻鈞 何遠東

發表於 Posted on: 2018-04-06 17:15

豬一般的隊友
帖數 Posts: 25
回頂端 / Top