tvb.com

 
 
tvb.com
 

TVB視帝2018之戰:黃智賢VS蕭正楠

支持黃智賢
19
支持蕭正楠
15

總票數 Total Votes: 34

TVB視帝2018之戰:黃智賢VS蕭正楠

看來今年視帝大熱是這兩位

哪一個比較有機會跑出?

發表於 Posted on: 2018-03-15 8:12

阿佘的波
帖數 Posts: 664
回頂端 / Top
支持Edwin
Ben同Edwin今年都好多劇出
但個人鐘意蕭公子多啲

發表於 Posted on: 2018-03-15 20:03

ShirleyApple
帖數 Posts: 87
回頂端 / Top
支持蕭正楠

發表於 Posted on: 2018-03-15 20:51

mintsw
帖數 Posts: 599
回頂端 / Top
黃智賢

發表於 Posted on: 2018-03-30 2:23

Sapphire88
帖數 Posts: 14
回頂端 / Top
雖然蕭公子真係好靚仔又似伊健,,但論演技都係賢哥好D!笑!

發表於 Posted on: 2018-03-31 12:19

john31
帖數 Posts: 63
回頂端 / Top
畢竟黃智賢比較有經驗一點

發表於 Posted on: 2018-05-31 22:25

Hello1133
帖數 Posts: 10
回頂端 / Top