tvb.com

 
 
tvb.com
 

投訴藝員黃智雯涉嫌歧視攝影發燒友

https://youtu.be/EFUYoNgXDjg

敬啟者:

大本型昨天下午二時至三時三十分舉辦名為「型」聚舞動賀新歲 豐衣足食型旺年活動。期間黃智雯在唱完第二首歌後在台下向觀眾握手示謝,但看見本人時就沒有握手、向我白眼並快速離開(下面影片相關片段為7分12秒),非常無禮。本人猜測這是因為當時黃女仕看見本人使用數碼相機拍攝,這樣歧視攝影師實非藝員該做的行為,請貴台正視。

發表於 Posted on: 2018-02-26 9:38

pf1624
帖數 Posts: 13
回頂端 / Top
唔係掛?!

發表於 Posted on: 2018-02-27 5:30

小小小樓
帖數 Posts: 319
回頂端 / Top
太快睇我唔清楚

發表於 Posted on: 2018-02-27 5:34

小小小樓
帖數 Posts: 319
回頂端 / Top
可能剛巧工作人員指示返入後台,交場了。

發表於 Posted on: 2018-02-27 15:16

leeyukkong
帖數 Posts: 5683
回頂端 / Top
既然你當時拍攝緊, 又何必打搞你呢?
個個觀眾都握到手咩?

發表於 Posted on: 2018-02-27 18:42

脆脆薯條
帖數 Posts: 2523
回頂端 / Top
你都識講係猜測啦,正所謂眼見未為真,尤其係娛樂圈,leeyukkong可能講得冇錯,話唔定係工作人員指示佢番入後台呢

發表於 Posted on: 2018-02-27 19:49

小小小樓
帖數 Posts: 319
回頂端 / Top
樓主,
就算你當時唔係正在拍攝, 藝人都未必可以人人握到手啦,
人人都一定要握到? 握到幾時呀 ?
你係男定女, 係大人定細路, 少少嘢就要上嚟投訴, 咁鬼小家

發表於 Posted on: 2018-03-09 11:14

上湯靚麵
帖數 Posts: 71
回頂端 / Top
凡事睇得太灰太負面,小事變大事,咁就冇事變出事,事情未必係你咁諗.... 現實時都會遇到不如意的小事,又駛乜咁嬲嬲咁耐啫。

發表於 Posted on: 2018-03-09 19:55

提子蛋糕
帖數 Posts: 1004
回頂端 / Top
好多時都係工作人員指示要返上台
講真,肯落台同觀眾握手都算係咁啦
每個都握齊曬幾時先走得?

發表於 Posted on: 2018-03-10 18:55

heyheyhi
帖數 Posts: 76
回頂端 / Top