tvb.com

 
 
tvb.com
 

利東伶妳條頸無打粉底

妳條頸無打粉底同塊面的膚色不一致, 下次化莊化埋條頸效果會好好多.

發表於 Posted on: 2018-02-25 22:38

kskhk
帖數 Posts: 553
回頂端 / Top
我睇錯咗做“利東伶妳條粉腸”……

發表於 Posted on: 2018-03-10 0:45

小小小樓
帖數 Posts: 319
回頂端 / Top
利東伶同白狀鬥嘴都幾好睇, 除咗睇黃智雯外,佢哋呢條線都幾有睇頭

發表於 Posted on: 2018-03-13 3:51

youhoo
帖數 Posts: 2134
回頂端 / Top
利東伶演技誇張又醜,粗魯,唔想睇佢

發表於 Posted on: 2018-03-13 4:16

Louise1226
帖數 Posts: 59
回頂端 / Top
入戲劇組......多個生力軍

發表於 Posted on: 2018-03-13 15:41

leeyukkong
帖數 Posts: 5683
回頂端 / Top
文小楼 你梗係好鍾意食粉腸 你條頸 睇到 你條粉腸 . 哈.哈.哈. ^-^

發表於 Posted on: 2018-03-18 2:01

kskhk
帖數 Posts: 553
回頂端 / Top
kskhk
我本身有小小鍾意食粉腸(^▽^)/

發表於 Posted on: 2018-03-22 22:52

小小小樓
帖數 Posts: 319
回頂端 / Top
不過王X信呢條粉腸好乞人憎!

發表於 Posted on: 2018-03-22 23:07

小小小樓
帖數 Posts: 319
回頂端 / Top