tvb.com

 
 
tvb.com
 

袁偉豪好正

袁偉豪好正

發表於 Posted on: 2018-02-19 9:42

Cathywongtm
帖數 Posts: 115
回頂端 / Top
看到不一样的袁伟豪,好可爱啊

發表於 Posted on: 2018-02-19 14:15

xuanmei94
帖數 Posts: 34
回頂端 / Top
Kai得眼前一亮,真心好睇!

發表於 Posted on: 2018-02-19 14:26

Heyyup
帖數 Posts: 27
回頂端 / Top
演技進步咗, 支持

發表於 Posted on: 2018-02-19 17:35

RadaRada
帖數 Posts: 188
回頂端 / Top
有進步

發表於 Posted on: 2018-02-20 7:44

ilovehkkowloon
帖數 Posts: 256
回頂端 / Top
幾好

發表於 Posted on: 2018-02-25 18:42

chanpetersw
帖數 Posts: 442
回頂端 / Top
進步

發表於 Posted on: 2018-02-25 22:53

wongtiyu
帖數 Posts: 446
回頂端 / Top
有進步, 同做司馬SIR感覺有D 似, 不過司馬SIR係專業人士本身又有異於常人分析能力, KAI係草根feel, 但係都做得好, 而且好好笑, 同黃智雯好有火花, 係最佳拍檔!

發表於 Posted on: 2018-02-26 1:41

truebestlady
帖數 Posts: 326
回頂端 / Top
有進步 x 2

發表於 Posted on: 2018-02-26 6:49

john314
帖數 Posts: 108
回頂端 / Top
原來袁偉豪都ok個喎

發表於 Posted on: 2018-02-26 12:36

半糖茉莉
帖數 Posts: 746
回頂端 / Top
估唔到一向木木獨獨0既袁偉豪, 今次做呢套劇可以帶畀觀眾驚喜,
抵讚 !

發表於 Posted on: 2018-03-05 16:06

脆脆薯條
帖數 Posts: 2533
回頂端 / Top
Support

發表於 Posted on: 2018-03-08 13:22

amychai
帖數 Posts: 547
回頂端 / Top
司馬SIR 嗰套佢只係皮笑肉不笑, 完全唔自然,
但今次佢內心投入感進步好多

發表於 Posted on: 2018-03-12 10:43

脆脆薯條
帖數 Posts: 2533
回頂端 / Top
he is good !

發表於 Posted on: 2018-03-12 11:47

cxz
帖數 Posts: 20
回頂端 / Top
可爱

發表於 Posted on: 2018-03-12 21:35

alanwong33446
帖數 Posts: 1373
回頂端 / Top
今次袁生做得好好, 有喜感!

發表於 Posted on: 2018-03-15 17:16

Wakeman
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top
佢好啱做呢啲麻甩搞笑角色

發表於 Posted on: 2018-03-22 13:10

HappySmurfs
帖數 Posts: 380
回頂端 / Top

角色好

發表於 Posted on: 2018-03-25 2:47

wongtiyu
帖數 Posts: 446
回頂端 / Top
演喜劇ok呀

發表於 Posted on: 2018-03-25 10:48

半糖茉莉
帖數 Posts: 746
回頂端 / Top

發表於 Posted on: 2018-03-25 15:54

Johnwing345
帖數 Posts: 534
回頂端 / Top
笑位喊位都好好!

發表於 Posted on: 2018-03-26 20:38

Heyyup
帖數 Posts: 27
回頂端 / Top
之前見佢搞笑位進步咗好多, 但仲擔心緊佢內心感情戲唔知掂唔掂,
但第十二集佢坐喺後樓梯, 冇晒信心咁喊, 真係做得好好,
眼神表達有好大進步, 佢同黃智雯喺呢套劇入面真係好有火花,
今年頒獎禮, 唔計視帝視后, 最佳拍檔都一定揀佢哋

發表於 Posted on: 2018-03-27 14:11

脆脆薯條
帖數 Posts: 2533
回頂端 / Top
袁偉豪喺呢套劇入面真係進步好多,
無論搞笑定感情戲都進步不少, 當然仲有好多進步空間,
但以佢以前表演嚟講, 可以話係開咗竅, 希望佢繼續進步,
唔好辜負大家對佢祈望

發表於 Posted on: 2018-03-31 10:56

幸運之神
帖數 Posts: 372
回頂端 / Top
睇下佢套《鐵馬戰車》已經知有進步
角色有D似鐵馬....不過討好好多

發表於 Posted on: 2018-04-08 0:02

leeyukkong
帖數 Posts: 5683
回頂端 / Top
佢又有新劇

發表於 Posted on: 2018-04-08 20:02

leeyuking
帖數 Posts: 105
回頂端 / Top