tvb.com

 
 
tvb.com
 

三個女人好睇

三個女人好睇

發表於 Posted on: 2018-02-19 9:34

Kolokwong1234
帖數 Posts: 472
回頂端 / Top
暫時黎講輕輕鬆鬆都幾好睇

發表於 Posted on: 2018-02-19 9:48

hohowong3
帖數 Posts: 42
回頂端 / Top
暫時都唔錯

發表於 Posted on: 2018-02-19 9:53

Wonwongtom
帖數 Posts: 41
回頂端 / Top
好看! 多希望是星期一到星期五播出

發表於 Posted on: 2018-02-19 14:15

xuanmei94
帖數 Posts: 20
回頂端 / Top
唔錯

發表於 Posted on: 2018-02-20 8:20

hohowong3
帖數 Posts: 42
回頂端 / Top
唔錯幾好睇, 本來係星期一至五播, 唔知做乜鬼俾人抽起變成星期日連抽兩集,
星期一至五播哩套都好過播什麼無間道、波士早晨啦.......

發表於 Posted on: 2018-02-20 15:37

truebestlady
帖數 Posts: 187
回頂端 / Top
非常同意樓上。
這個題材夠新穎,黃智雯又是實力派演員,表現可圈可點。這戲如果換一個女主角,或許表現不出這戲該有的味道。這戲,黃智雯是找對了。

發表於 Posted on: 2018-02-20 20:55

merrychen
帖數 Posts: 1713
回頂端 / Top
唔錯

發表於 Posted on: 2018-02-23 6:05

林丈夫
帖數 Posts: 35
回頂端 / Top
幾好睇

發表於 Posted on: 2018-02-23 23:42

solar22222
帖數 Posts: 281
回頂端 / Top
好!!

發表於 Posted on: 2018-02-24 6:24

Cathywongtm
帖數 Posts: 54
回頂端 / Top
今晚有得睇

發表於 Posted on: 2018-02-25 1:35

Samsam1234567
帖數 Posts: 1048
回頂端 / Top
真係幾好睇, 仲幾好笑!

發表於 Posted on: 2018-02-26 1:53

truebestlady
帖數 Posts: 187
回頂端 / Top
好睇, 好睇, 好睇。
黃智雯做得好, 男一, 二 都好靚仔。
主題曲好聽更加分。
居然會想追睇, 好耐沒有這情況。
編劇加油。

發表於 Posted on: 2018-03-11 22:44

Sleepathon
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top
同意! 好正好好睇! =)

發表於 Posted on: 2018-03-15 17:18

Wakeman
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top
唔錯

發表於 Posted on: 2018-03-20 6:18

潛水人
帖數 Posts: 54
回頂端 / Top