tvb.com

 
 
tvb.com
 

砲灰擋期、第一星期、有24㸃、好過晒啲所謂大製作⋯

如題

發表於 Posted on: 2018-02-06 10:45

Jungfrau
帖數 Posts: 82
回頂端 / Top
算唔差收視

發表於 Posted on: 2018-02-06 10:55

maming1234
帖數 Posts: 74
回頂端 / Top
舊年2017係(1天)24小時計算收視,今年開始加到(7天)168小時計算,所以收視咪好睇咗囉!冇咩值得鼓舞,只不過數字遊戲嚟啫!

發表於 Posted on: 2018-02-07 9:02

coogt5026
帖數 Posts: 891
回頂端 / Top