tvb.com

 
 
tvb.com
 

大結局點睇?

大結局點睇?

發表於 Posted on: 2018-02-09 10:56

Samsam1234567
帖數 Posts: 1039
回頂端 / Top
我覺得結局缺乏驚喜,所以不算好看。

另外,最尾放爆竹是歡天喜地的氣氛, 接著又播放悲傷的主題曲,
我覺得這是好好好好好好好好好怪的安排。

發表於 Posted on: 2018-02-09 22:01

iovehk
帖數 Posts: 93
回頂端 / Top
好滿意個結局呀,皆大歡喜,最搞笑係谷爺話....'講呢d'.....真係勁搞笑呀~~
其實由第一集追到大結局,真係晚晚追,出左街都跑住趕回家睇,有戲情,個個演員都做得好好,開頭有d恐怖,睇睇下,原來講以前點樣男女不平等,女人既地位何奇低,男尊女卑既情況,我相信以前果代真係噤,所以感覺好真實,真係要讚下編劇~~又有好多笑位,水雄同水豐好兄弟好搞笑,所以勁鐘意睇呢套戲,整個故事都好吸引 ~~

發表於 Posted on: 2018-02-09 22:09

yukyiuchan
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
HAPPY ENDING  !赞  
很满意的结局 

發表於 Posted on: 2018-02-09 22:19

momokoqq
帖數 Posts: 248
回頂端 / Top
我覺得縱使我們在看「免費電視」, 也可以對睇電視的要求高dd。
大團圓結局平平安安是好。但係我覺得結局的故事性比較弱dd。
其實大團圓結局是否為了鋪排平安谷之續集 ?
我希望看到故事有多一點延續。現在只是看到《女誡》碑變成碎石。
無綫的劇集是最多人睇的,希望你們的節目越做越好。加油啊!

發表於 Posted on: 2018-02-10 7:14

iovehk
帖數 Posts: 93
回頂端 / Top
大團圓結局ok

發表於 Posted on: 2018-02-10 8:28

wongtiyu
帖數 Posts: 458
回頂端 / Top
大結局唔掂
爛尾
求其極速交代所有人下場就算

發表於 Posted on: 2018-02-10 9:40

QQQQQ
帖數 Posts: 236
回頂端 / Top
新年流流 ^^ 大團圓結局like ^^

發表於 Posted on: 2018-02-12 9:47

CCTVD
帖數 Posts: 213
回頂端 / Top
喜愛這 "大團圓" 結局:

1. "善惡有報" 一切鋪排得合情合理;
2. 女性成功爭取應有的尊重和愛護;
3. 男女能上下一心永享 "平平安安"!

發表於 Posted on: 2018-02-14 18:03

aliciahardfans
帖數 Posts: 1098
回頂端 / Top
好滿意個結局呀,皆大歡喜,最搞笑係谷爺話....'講呢d'.....真係勁搞笑呀X2

黃浩賢叫劉江佢同班女人道歉, 劉江無啦啦爆句佢自己嘅金句"講哩D", 真係好好笑!

發表於 Posted on: 2018-02-20 15:44

truebestlady
帖數 Posts: 326
回頂端 / Top